Kako klanjati Sabah namaz?

sabah namaz

Podjeli ovaj članak

Vrijednost sabahskog i ikindijskog farz-namaza

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u više hadisa posebno je spomenuo bitnost sabahskog i ikindijskog namaza, što nedvosmisleno ukazuje na njihovu posebnost.

To ne isključuje obaveznost ostalih dnevnih farz-namaza zbog mnoštva drugih argumenata koji obavezuju insana na klanjanje svih pet vakata, ali je sigurno pokazatelj odlike ova dva namaza naspram ostalih.

1. Kontinuirano klanjanje sabahskog i ikindijskog namaza put je ka Džennetu.

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao. „Ko klanja sabah i ikindiju, ući će u Džennet. “

Ebu Zuhejr Umara b. Ruejba, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže:

„U Vatru neće ući onaj ko je klanjao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca.” Misli se na sabah i ikindiju.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „U bdijenju nad vama naizmjenično se smjenjuju meleci dana i meleci noći, a sastaju se na sabahskom i ikindijskom namazu. Zatim se oni koji su kod vas noćili uzdižu ka nebu, pa ih Allah, koji najbolje zna šta je i kako bilo, pita: ‘U kakvom ste stanju ostavili Moje robove?”‘, a oni odgovaraju: ‘Ostavili smo ih kako klanjaju, a i zatekli smo ih kako klanjaju.”

Džerir b. Abdullah el-Bedželi, radijallahu anhu, kazuje: „Bili smo kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa on pogleda u Mjesec, a bila je noć punog Mjeseca, i reče: ‘Vi ćete uistinu vidjeti svoga Gospodara kao što sada vidite ovaj Mjesec i dok Ga budete gledali, nećete osjetiti nikakvu poteškoću, pa ako ikako možete, nastojte da ne budete spriječeni u obavljanju namaza prije izlaska i zalaska Sunca, nego ih klanjajte.”

Mr. Elvedin Pezić; “Namaz radost oka mog”;  49-50 str. 

Podsticanje na obavljanje sabahskog i jacijskog namaza u džematu

Hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuju nam na posebno mjesto i nagradu za obavljanje sabahskog i jacijskog namaza u džematu. 

Razlog je jednostavan: to su dva namaza u vremenu kada ljudi borave u svojim kućama i u kojem se odmaraju.

1. Ko klanja sabah i jaciju u džematu, kao da je ibadetio cijelu noć

Osman b. Affan, radijallahu anhu, kazuje da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ko klanja jaciju u džematu, kao da je klanjao pola noći, a ko i sabah klanja u džematu, kao da je klanjao čitavu noć.”

U verziji koju bilježi Tirmizi, a prenosi je od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude prisustvovao jaciji u džematu, ima nagradu kao da je u namazu probdio pola noći, a ko i jaciju i sabah klanja u džematu, kao da je čitavu noć probdio u namazu. “

2. Kad bi ljudi znali nagradu sabaha i jacije u džematu, dolazili bi na njih pa makar pužući

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kad bi ljudi znali kakve ih nagrade očekuju za jaciju i sabah, dolazili bi na njih pa makar pužući. “

3. Najteži namaz licemjerima

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Za licemjere nema težih namaza od sabahskog i jacijskog, a kad bi samo znali šta se u njima nalazi i kakve ih nagrade čekaju za to, dolazili bi na njih pa makar pužući. “

Mr. Elvedin Pezić; “Namaz radost oka mog”;  51-52str.

Posebnost dva rekata sabahskog sunneta

Sabahski sunnet na najvišem je stepenu potvrđenosti / bitnosti kad je u pitanju 12 rekata potvrđenih sunneta.

Taj namaz odlikuje se nad svim drugim nafilama po nekoliko stvari:

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posvećivao je posebnu pažnju sabahskom sunnetu

Aiša, radijallahu anha, rekla je: „Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ni o jednom dobrovoljnom namazu nije vodio više računa nego o dva rekata sabahskog sunneta. “

Aiša, radijallahu anha, prenosi da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije propuštao klanjati četiri rekata sunneta prije podnevnog farza ni dva rekata sunneta prije sabahskog farza.

– Dva rekata sabahskog sunneta bolja su od čitavog dunjaluka.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Dva rekata sabahskog sunneta bolja su od čitavog dunjaluka i svega što je na njemu. “

U drugoj verziji navodi se: „Dva rekata sabahskog sunneta draža su mi od čitavog dunjaluka.”

Ebu Abdullah Bilal b. Rebah, radijallahu anhu, Poslanikov, sallallahu aleji ve sellem, mujezin, kazuje da je jednom prilikom došao kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi ga obavijestio da je nastupilo vrijeme sabah-namaza.

Međutim, Aiša, radijallahu anha, zadržala ga je pitajući ga o nečemu, pa on, sve dok se nije dobro razdanilo, nije uspio uraditi ono zbog čega je došao. (Tek kad je Aiša završila) Bilal je obavijestio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je vrijeme da klanjaju i to je ponovio više puta, no Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jos nije bio izašao na namaz. Kad je konačno došao, prisutnim ljudima predvodio je sabah-namaz, nakon čega mu je Bilal, pravdajući se, rekao da ga je Aiša, radijallahu anha, zadržala sve dok se nije gotovo razdanilo, pitajući ga o nečemu što ju je zanimalo, a da je i Verovjesnik došao u džamiju kasnije nego inače. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Klanjao sam dva rekata sabahskog sunneta”, a Bilal uzvrati: „Ali, Allahov Poslaniče, bilo se gotovo razdanilo?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: „Da se razdanilo i više nego što jest, klanjao bih ih što mogu potpunije i ljepše.”

  1. Nikad ih nije izostavljao, ni kod kuće ni na putu
  2. Onaj ko ih ne uspije klanjati prije farza, naklanjat će ih nakon farza ili izlaska Sunca
  3. Pohvalno je da se ta dva rekata klanjaju kratko
  4. Pohvalno je da se na prvom rekatu nakon Fatihe prouči sura El-Kafrun (Kul ja ejjuhel kafirun), a na drugom El-Ihlas (Kul huvallahu ehad)

Mr. Elvedin Pezić; “Namaz radost oka mog”;  59-61str.

Pogeldaj više članaka

Namaz

Kako klanjati Jaciju namaz?

Jacijski sunnet prije i nakon farza Prije jacijskog farza, kao što je preneseno u vjerodostojnim predajam, mogu se klanjati dva rekata dobrovoljnog namaza zbog općenitosti

Namaz

Kako klanjati Akšam namaz?

Akšamski sunnet prije i nakon farza Nauči klanjati akšam namaz Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potvrđuje da je prije akšamskog farza dozvoljeno klanjati