Kako klanjati Jaciju namaz?

Podjeli ovaj članak

Jacijski sunnet prije i nakon farza

Prije jacijskog farza, kao što je preneseno u vjerodostojnim predajam, mogu se klanjati dva rekata dobrovoljnog namaza zbog općenitosti hadisa koji govore o tome da se između svakog ezana i ikameta mogu klanjati dva rekata, koji ne spadaju u dvanaest rekata potvrđenih sunneta, i dva rekata nakon jacijskog farza, koji spadaju u potvrđene sunnete.

Ako je osoba raspoložena i ima vremena, prije jacijskog farza može klanjati i više od dva rekata, jer je to vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati dobrovoljni namaz.

Ibn Omer, radijallahu anhu, kaže: „Klanjao sam s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, dva rekata prije i dva nakon podnevnog farz-namaza, dva nakon dzume, dva nakon akšamskog farza i dva nakon jacijskog,. “

Abdullah b. Mugaffel, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Između svaka dva ezana je namaz, između svaka dva ezana je namaz, između svaka dva ezana je namaz”, a treći put dodao je „za onoga ko želi.” 

Riječi Poslanika „između svaka dva ezana je namaz” odnose se na opću nafilu između ezana i ikameta.

Mr. Elvedin Pezić; “Namaz radost oka mog”; 67str. 

Podsticanje na obavljanje sabahskog i jacijskog namaza u džematu

Hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuju nam na posebno mjesto i nagradu za obavljanje sabahskog i jacijskog namaza u džematu. 

Razlog je jednostavan: to su dva namaza u vremenu kada ljudi borave u svojim kućama i u kojem se odmaraju.

1. Ko klanja sabah i jaciju u džematu, kao da je ibadetio cijelu noć

Osman b. Affan, radijallahu anhu, kazuje da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ko klanja jaciju u džematu, kao da je klanjao pola noći, a ko i sabah klanja u džematu, kao da je klanjao čitavu noć.”

U verziji koju bilježi Tirmizi, a prenosi je od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude prisustvovao jaciji u džematu, ima nagradu kao da je u namazu probdio pola noći, a ko i jaciju i sabah klanja u džematu, kao da je čitavu noć probdio u namazu. “

2. Kad bi ljudi znali nagradu sabaha i jacije u džematu, dolazili bi na njih pa makar pužući

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kad bi ljudi znali kakve ih nagrade očekuju za jaciju i sabah, dolazili bi na njih pa makar pužući. “

3. Najteži namaz licemjerima

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Za licemjere nema težih namaza od sabahskog i jacijskog, a kad bi samo znali šta se u njima nalazi i kakve ih nagrade čekaju za to, dolazili bi na njih pa makar pužući. “

Mr. Elvedin Pezić; “Namaz radost oka mog”;  51-52str.

Pogeldaj više članaka

Namaz

Kako klanjati Jaciju namaz?

Jacijski sunnet prije i nakon farza Prije jacijskog farza, kao što je preneseno u vjerodostojnim predajam, mogu se klanjati dva rekata dobrovoljnog namaza zbog općenitosti

Namaz

Kako klanjati Akšam namaz?

Akšamski sunnet prije i nakon farza Nauči klanjati akšam namaz Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potvrđuje da je prije akšamskog farza dozvoljeno klanjati