Kako klanjati Ikindiju namaz?

Podjeli ovaj članak

Ikindijski sunnet

Nauči kako se klanja ikndija namaz.

U vjerodostojnim predajama navodi se da se mogu klanjati dva ili četiri rekata prije ikindijskog farza, dok se nakon njega ne klanjaju dobrovoljni namazi sve dok Sunce ne zađe i to je period u kojem je zabranjeno klanjati opću nafilu.

Spomenute nafile od dva ili četiri rekata prije ikindijskog farza ne potpadaju pod potvrđene sunnete iz grupe dvanaest rekata.

Ako se klanjaju dva rekata prije ikindijskog farza, to se može učiniti s nijetom pozdrava džamiji (tehijjetul-mesdžid) ili s općim nijetom klanjanja dva rekata koji se klanjaju između svakog ezana i ikameta.

Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah se smilovao osobi koja prije ikindijskog farza klanja četiri rekata.”

Mr. Elvedin Pezić; “Namaz radost oka mog”;  64 str.

Vrijednost sabahskog i ikindijskog farz-namaza

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u više hadisa posebno je spomenuo bitnost sabahskog i ikindijskog namaza, što nedvosmisleno ukazuje na njihovu posebnost.

To ne isključuje obaveznost ostalih dnevnih farz-namaza zbog mnoštva drugih argumenata koji obavezuju insana na klanjanje svih pet vakata, ali je sigurno pokazatelj odlike ova dva namaza naspram ostalih.

1. Kontinuirano klanjanje sabahskog i ikindijskog namaza put je ka Džennetu.

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao. „Ko klanja sabah i ikindiju, ući će u Džennet. “

Ebu Zuhejr Umara b. Ruejba, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže:

„U Vatru neće ući onaj ko je klanjao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca.” Misli se na sabah i ikindiju.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „U bdijenju nad vama naizmjenično se smjenjuju meleci dana i meleci noći, a sastaju se na sabahskom i ikindijskom namazu. Zatim se oni koji su kod vas noćili uzdižu ka nebu, pa ih Allah, koji najbolje zna šta je i kako bilo, pita: ‘U kakvom ste stanju ostavili Moje robove?”‘, a oni odgovaraju: ‘Ostavili smo ih kako klanjaju, a i zatekli smo ih kako klanjaju.”

Džerir b. Abdullah el-Bedželi, radijallahu anhu, kazuje: „Bili smo kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa on pogleda u Mjesec, a bila je noć punog Mjeseca, i reče: ‘Vi ćete uistinu vidjeti svoga Gospodara kao što sada vidite ovaj Mjesec i dok Ga budete gledali, nećete osjetiti nikakvu poteškoću, pa ako ikako možete, nastojte da ne budete spriječeni u obavljanju namaza prije izlaska i zalaska Sunca, nego ih klanjajte.”

Mr. Elvedin Pezić; “Namaz radost oka mog”;  49-50 str

Pogeldaj više članaka

Namaz

Kako klanjati Jaciju namaz?

Jacijski sunnet prije i nakon farza Prije jacijskog farza, kao što je preneseno u vjerodostojnim predajam, mogu se klanjati dva rekata dobrovoljnog namaza zbog općenitosti

Namaz

Kako klanjati Akšam namaz?

Akšamski sunnet prije i nakon farza Nauči klanjati akšam namaz Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potvrđuje da je prije akšamskog farza dozvoljeno klanjati